Vissza

DOKUMENTUMOK

 

DIPLOMÁCIAI IRATOK, LEVELEK


=> Az összes dokumentum

ˇ  Az antikomintern paktum

ˇ  Antonov tábornok ultimátuma a magyar kormánynak, 1944. okt. 14.

ˇ  Az Atlanti Charta

ˇ  Churchill üzenete Sztálinnak, 1941. április 3-án

ˇ  Az Egyesült Nemzetek Nyilatkozata

ˇ  Egyezmény a Cseh-Morva Protektorátusról

ˇ  A háborús főbűnösök megbüntetéséről szóló egyezmény

ˇ  A háromhatalmi egyezmény

ˇ  Horthy levele Hitlerhez, 1939. március 13.

ˇ  Horthy levele Hitlerhez, 1942. január 10.

ˇ  Jaltai konferencia : A szövetséges hatalmak vezetõinek közleménye

ˇ  A japán kapituláció okmánya

ˇ  A Japánnak szóló ultimátum

ˇ  A jugoszláv-magyar örök barátsági szerződés

ˇ  A kairói értekezlet (1943. november 22-25.) nyilatkozata

ˇ  A kölcsönbérleti (lend-lease) egyezmény az USA és Nagy-Britannia között

ˇ  A magyar fegyverszünet, 1945. január 20.

ˇ  Magyarország csatlakozása a háromhatalmi egyezményhez

ˇ  A második bécsi döntés

ˇ  A moszkvai értekezlet (1943. október 19-30.) nyilatkozatai

ˇ  A német kapituláció okmánya

ˇ  Német-szlovák szerzõdés a védelmi viszonyról

ˇ  Az olasz katonai fegyverszünet feltételei

ˇ  A potsdami konferencia közleménye

ˇ  Részletek Ciano gróf naplójából

ˇ  Az RSHA memorandum-tervezete Magyarországról, 1944. március

ˇ  A "százalékos megállapodás"

ˇ  Teheráni konferencia : A szövetséges hatalmak vezetőinek közleménye

ˇ  Teleki Pál búcsúlevele

ˇ  Veesenmayer jelentése Magyarországról, 1943. dec. 10.

ˇ  Veesenmayer kinevezési okmánya

ˇ  J. C. Wiley távirata Washingtonba, 1938. márc. 12.

 

DOKUMENTUMOK

 

KATONAI IRATOK


=> Az összes dokumentum

ˇ  Antonov tábornok ultimátuma a magyar kormánynak, 1944. okt. 14.

ˇ  Guderian napiparancsa, 1940. május 26.

ˇ  Hitler 1. sz. hadműveleti utasítása (Lengyelország megtámadásáról)

ˇ  Hitler 21. sz. hadműveleti utasítása (Barbarossa-terv)

ˇ  Hitler 24. sz. hadműveleti utasítása (A Japánnal való együttműködésről)

ˇ  Hitler 1. sz. utasítása 1938. március 11-én

ˇ  Hitler 2. sz. utasítása 1938. március 11-én

ˇ  Horthy 1944. október 15-i hadparancsa

ˇ  Jány Gusztáv 1943. január 24-i hadparancsa

ˇ  Jány Gusztáv 1943. március 12-i hadparancsa

ˇ  A japán kapituláció okmánya

ˇ  A Japánnak szóló ultimátum

ˇ  Jegyzőkönyv Szeged 1944. október 11-i megadásának körülményeiről

ˇ  Jodl levele 1941. október 7-én

ˇ  A magyar fegyverszünet, 1945. január 20.

ˇ  Montgomery üzenete a 8. hadsereghez 1942. október 23-án

ˇ  A német kapituláció okmánya

ˇ  Az olasz katonai fegyverszünet feltételei

ˇ  A Partridge-jelentések Kassa bombázásáról

ˇ  Stomm Marcel "búcsúparancsa", 1943. febr. 1.

ˇ  Ultimátum Budapest védõihez

DOKUMENTUMOK

 

HÁBORÚS BESZÉDEK, PROKLAMÁCIÓK

 


=> Az összes dokumentum

ˇ  A "Fehér rózsa" röplapja, 1943

ˇ  Horthy 1944. október 15-i kiáltványa

ˇ  Horthy 1944. október 16-i kiáltványa

ˇ  Horthy 1944. október 16-i lemondó nyilatkozata

ˇ  Roosevelt : Harc a máért

ˇ  Szálasi 1944. október 16-i kiáltványa

ˇ  Sztálin a Szovjetunió nagy honvédő háborújáról

 

DOKUMENTUMOK

 

NÜRNBERGI PER / HÁBORÚS BŰNÖK / HOLOCAUST


=> Az összes dokumentum

ˇ  Az Auschwitz Jegyzőkönyv

ˇ  Dokumentum a Katyn-i tömeggyilkosságról

ˇ  P. Edel-Hirschweh nürnbergi vallomása

ˇ  Egyezmény a Cseh-Morva Protektorátusról

ˇ  Friderici tbk. feljegyzése a Cseh-Morva Protektorátusban folytatandó politikáról

ˇ  Glücks levele a koncentrációs táborok parancsnokaihoz, 1942. aug. 6.

ˇ  Göring utasítása a "végsõ megoldásra"

ˇ  A háborús főbűnösök megbüntetéséről szóló egyezmény

ˇ  A háromhatalmi egyezmény

ˇ  Heydrich jelentése Göringnek, 1938. nov. 11.

ˇ  Himmler levele Raschernek, 1942. okt. 24.

ˇ  Hitler "kegyelem halál" rendelete

ˇ  Hitler az SA szerepérõl

ˇ  R. Höss írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben

ˇ  W. Höttl írásbeli tanúvallomása a nürnbergi perben

ˇ  Irányelvek a komisszárokkal való bánásmódra

ˇ  Iratok Lidice elpusztításáról

ˇ  R. H. Jackson nürnbergi vádbeszéde

ˇ  Jodl levele 1941. okt. 7-én

ˇ  Jüttner jelentése Himmlernek, 1941. okt. 14.

ˇ  Keitel parancsa túszok szedésére

ˇ  Kivonat a Háborús Menekültügyi Hivatal jelentésébõl, 1944. nov.

ˇ  A kommandóparancs (Kommandobefehl)

ˇ  A Majdanek-jelentés

ˇ  Milch két levele embereken végzett kísérletekrõl

ˇ  Müller távirata Himmlernek, 1942. dec. 16.

ˇ  A "Nacht und Nebel" rendelet

ˇ  A "Nacht und Nebel" rendelet melléklete

ˇ  Német-szlovák szerzõdés a védelmi viszonyról

ˇ  A. Pokorny levele Himmlernek, 1941. okt.

ˇ  E. Puhl írásbeli vallomása

ˇ  Részletek Ciano gróf naplójából

ˇ  Schacht Hitlerrel és más náci vezetõkkel : 10 fotó a nürnbergi per anyagából

ˇ  Schröder levele Himmlernek, 1943. aug. 22.

ˇ  Sievers levele Eichmannak, 1943. jún. 21.

ˇ  A Völkischer Beobachter cikke, 1939. okt. 23.

ˇ  A Wannsee-jegyzõkönyv

 

Frissítve: 2004-03-22